Länkar
 
  Bygdegårdarnas Riksförbund  
  Gotlands Bygdegårdsdistrikt  
  Guteinfo