Bli medlem

Du är väl medlem i Tofta Bygdegårdsförening ?? Genom att bli medlem i föreningen ger du oss möjlighet att bedriva den verksamhet vi vill för er sockenbor, samt dessutom ger dig möjligheten att hyra bygdegården mycket förmånligt.

Årsavgiften är 80:- per år för enskild medlem samt 120:- per år för familj. Vid familje-medlemskap vill vi ha namnen på samtliga i familjen samt att vi är tacksamma om de lämnar sin mailadress via mail til classe.persson@telia.com


Vi ser fram emot att se även dig som medlem i Tofta Bygdegårdsförening. Din medlemsavgift mottages tacksamt på bankgiro 380-0950.

 

tillbaka