Aktiviteter
Vill du veta mer om Fibernät i Tofta och Eskelhem så gå in på www.etfiber.se

Du är väl medlem i Tofta Bygdegårdsförening ?? Genom att bli medlem i föreningen ger du oss möjlighet att bedriva den verksamhet vi vill för er sockenbor, samt dessutom ger dig möjligheten att hyra bygdegården mycket förmånligt. Årsavgiften är 80:- per år för enskild medlem samt 120:- per år för familj. Vi ser fram emot att se även dig som medlem i Tofta Bygdegårdsförening. Din medlemsavgift mottages tacksamt på bankgiro 380-0950.